dot
dot
dot
bulletสินค้าราคาพิเศษ
dot
dot
ลงทะเบียนรับประกันสินค้า

 

ลงทะเบียนรับประกันสินค้า

Warranty Registration

บริษัทฯขอขอบคุณท่านที่เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า "อีเล็คเวิลด์" ผลิตภัณฑ์ไทยมาตราฐานส่งออก และเพื่อการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง ในการนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ทางบริษัทฯ ใคร่ขอความกรุณาท่านสละเวลา เพื่อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามดังต่อไปนี้


ชื่อผู้ซื้อ :  *
ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :  *
อีเมล์/e-mail :
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ :
สินค้ารุ่น/Model No. :  *
หมายเลขเครื่อง/Serial No. :  *
วันที่ซื้อสินค้า/Purchase Date :  *
ซื้อสินค้าจากแหล่งใด : ห้าง/ร้าน/บริษัท
Shopee
LAZADA
11street
LINE@
facebook
ท่านเคยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อนี้มาก่อนหรือไ
ม่ :
ไม่เคย
เคย
***ถ้าเคยใช้... ยี่ห้อใด :
ท่านเคยซื้อสินค้า"อีเล็คเวิลด์"มาก่อนหรื
อไม่ :
ไม่เคย
เคย
***ถ้าเคยใช้... ชนิด/รุ่นใด :
สิ่งที่ทำให้ท่านตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า "อีเล็คเวิลด์" คือข้อใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) : ราคา
คุณภาพ
คนขายแนะนำ
เพื่อน,ญาติ แนะนำ
มีการรับประกัน
โฆษณา
เคยใช้แล้ว
รูปแบบสินค้า
บริการหลังการขาย
ข้อเสนอแนะอื่นๆ :


www.elecworld.co.th สร้างสรรค์คุณภาพ...เพื่อคุณ